Artikel Tubantia

Artikel Tubantia

Nieuws: 13 juni 2017

Sinds een jaar heeft Rijssen-Holten een Adviesraad Sociaal Domein. Twaalf vrijwilligers denken actief mee over beleid.

Adri Niënkemper (67) uit Rijssen is met pensioen, maar is drukker dan voorheen. Sinds een jaar zit hij in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Een adviesraad die het college adviseert over maatschappelijke onderwerpen. Niënkemper houdt zich bezig met de onderwerpen mantelzorg en gehandicaptenzorg. Niet zonder reden.

"Deze twee onderwerpen treffen mij persoonlijk. Ik heb een gehandicapte zoon en ben mantelzorger. Samen met een collega ga ik naar bijeenkomsten en evenementen. En door mijn persoonlijke ervaring heb ik al veel contacten op dit gebied. Dat kan ik goed gebruiken om te horen wat er speelt en leeft. Afgelopen jaar hebben we al een aantal keer ongevraagd advies gegeven aan het college. Bijvoorbeeld over het schouderklopje voor mantelzorgers. In plaats van een VVV-bon als dank, adviseren wij een bon vanuit de middenstand in Rijssen-Holten. Dan snijdt het mes aan twee kanten."

Niënkemper staat niet alleen. In de adviesraad zitten in totaal twaalf inwoners uit Rijssen-Holten, bijgestaan door een onafhankelijke voorzitter en secretaris. Toen een jaar geleden de ASD opgericht werd, hebben zij gesolliciteerd voor een plek in de raad. "De adviesraad is een afspiegeling van onze gemeente. Jong, oud, man, vrouw en ieder hun eigen affiniteit met één van de onderwerpen", aldus voorzitter Edwin Kamp.

De twaalf houden zich in koppels bezig met ouderen, mantelzorg, vrijwilligers, leerlingenvervoer, jeugdhulp en -zorg, diaconaal werk en chronisch zieken. Maandelijks komen ze bij elkaar. In het jaar dat de ASD nu bestaat, heeft ze zich bewezen. Het college neemt geen besluiten over genoemde onderwerpen zolang er geen concreet advies is uitgebracht vanuit de ASD. Of om in woorden van wethouder Ben Beens te spreken: Geen advies, geen hamerstuk.

"De ASD heeft wel degelijk impact. Het mooie is dat het geen club op zich is. Je ziet dat ze een soort spinnenweb aan het maken zijn van contacten met inwoners, organisaties, instanties en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij deze aandachtsgebieden."

Het resultaat is onder andere dat er vanuit de gemeente meer aandacht is voor jonge mantelzorgers.
 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen