Impressie ASD- vergadering van 5 oktober

Nieuws: 6 oktober 2017

Vanavond zijn er twee belangrijke zaken besproken: Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De ASD heeft tijdens de vergadering aangegeven welke zaken we belangrijk vinden, zoals: het toetsen van de kwaliteitseisen; hoe zorg je ervoor dat er gecheckt kan worden bij de kinderopvangorganisaties? Afstemming voorscholen en scholen. Preventie is erg belangrijk. Kwaliteitseisen moeten gaan over ouderbetrokkenheid, hoe wordt de jeugdhulpverlening betrokken?, wat wordt er aangeboden in de groepen? 

Verder werd het vervoer besproken: Hoe kan het vervoer anders georganiseerd worden. De gemeente heeft al veel werk verzet. Een aantal leden van de ASD, de zgn. vervoerscommissie heeft een reactie geschreven op het vervoersstuk. Zie bij adviezen: reactie asd op vervoersplan.


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen