Impressie ASD-vergadering van 29 november jl.

Nieuws: 3 december 2018

Vanavond zijn we op bezoek bij de Sterkerij. De Sterkerij streeft naar een arbeidsmarkt waaraan ook personen kunnen deelnemen met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of psychiatrische aandoening/beperking op een waardige, passende en zinvolle wijze. We hebben een rondleiding gekregen en gesproken over hoe we voor elkaar van waarde kunnen zijn. Op deze lokatie hebben we onze reguliere vergadering gehouden. 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen