Impressie ASD-vergadering van 29 oktober

Nieuws: 30 oktober 2018

We zijn de vergadering gestart met het doornemen van de notulen van het vorige overleg.  Het is de wens van de ASD om dichtbij de achterban te staan. Een volgende vergadering willen we graag weer combineren met een bezoek aan een instelling of organisatie vanuit onze achterban. Afgelopen week is er een overleg  geweest tussen de gemeente Rijssen en een afvaardiging van de ASD. Tijdens de vergadering is hiervan een terugkoppeling gegeven. 

Hierna werden we door een  ambtenaar van de gemeente Rijssen – Holten bijgepraat over de onderwerpen binnen het sociaal domein die op dit moment spelen. We hebben o.a. gesproken over de taak die de gemeente heeft mbt verwarde personen en de stand van zaken mbt de integrale inkoop jeugdhulp en Wmo.

Een ander belangrijk gespreksonderwerp is de taakstelling mbt het sociaal domein binnen de begroting. We hebben besproken hoe wij als ASD hierover mee willen denken, welke invloed kunnen we en willen we hebben?

 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen