Impressie ASD-vergadering van 5 juli jl.

Nieuws: 6 juli 2018

We blikten even terug op de bijeenkomst in de bibliotheek. Dit was een zeer geslaagde bijeenkomst en voor velen een eye-opener voor wat betreft alle activiteiten die de bieb organiseert.

We werden bijgepraat door een ambtenaar van de gemeente mbt vele onderwerpen die lopen binnen de gemeente en waar we over geadviseerd hebben of waar we gevraagd worden nog een advies over te formuleren. Hieruit kwam o.a. naar voren dat er een nieuw gezamenlijk actieplan in de maak is over vrijwilligers en mantelzorgers. 

In het najaar gaat de ASD een relatieavond organiseren en hierover hebben we verder gebrainstormd. We hebben de avond met een drankje afgesloten, omdat de meeste leden met vakantie gaan en we elkaar pas in september weer zullen ontmoeten

 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen