Impressie ASD-vergadering van 9 mei jl.

Nieuws: 13 mei 2019

Na opening van de vergadering spreken we met een beleidsadviseur van de gemeente. Vele gemeenten kampen met grote tekorten binnen het sociale domein. Zo ook de gemeente Rijssen Holten. Gelukkig kwam op deze dag het bericht dat de overheid extra middelen beschikbaar zal stellen. Samen hebben we hierover gesproken en zullen de gemeente ook hierover adviseren.

In de krant hebben we gelezen dat de speeltuinenverenigingen er mee gaan stoppen. Dit betreurt de ASD te zeerste. De ASD zal een ongevraagd advies hierover gaan schrijven.

Vervoer: het nieuwe vervoerssysteem van de gemeente is goed aangeslagen. De inwoners weten de Twensflexbus goed te vinden. Er is nogmaals gevraagd extra haltes aan te leggen op belangrijke (toeristische) plekken. Aanvraag voor ‘taxi voor iedereen’ (algemene voorziening) is vele malen groter dan verwacht.  Deze nieuwe vorm van vervoer heeft al heel wat vragen van zowel binnen als buiten de regio opgeleverd. Er zijn overschrijdingen, maar veel minder ernstig dan in de andere gemeenten waar men met een aanbesteding heeft gewerkt.

In het rondje langs de leden zijn sommigen naar een regio bijeenkomst over beschermd wonen geweest. Opvangsituaties is met woningbouwverenigingen besproken. Laaggeletterdheid is binnen deze groep een risico.

Anderen zijn naar DAC/Het Punt geweest. Er is een rondleiding verzorgd en er is over de invulling van het buitenterrein gesproken.

Bij de bespreking van de nieuwbouwplannen van het zwembad is er een aanvullend gesprek geweest met het personeel van het zwembad. Het ging met name om de risico’s van jonge statushouders en zwemlessen. De kennis is onvoldoende om voor minima en in dit geval de jonge statushouders op de juiste manier te informeren over de mogelijkheden die er zijn ten aanzien van financiële ondersteuning. Hierover wordt wellicht een advies geschreven door een aantal leden van de ASD.

 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen