Impressie relatieavond 10 oktober jl.

Impressie relatieavond 10 oktober jl.

Nieuws: 12 oktober 2018

ASD pakt groots uit met: “Met mekoar vuur mekoar!” Rijssen 10 oktober 2018 – 

De Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Rijssen – Holten, die in mei 2016 is geïnstalleerd, hield woensdag 10 oktober jl. haar relatie avond. Het eerste gedeelte werd in de stadsbibliotheek in Rijssen gehouden. Een locatie bij uitstek; de bibliotheek die zich op alle terreinen over het sociaal terrein uitstrekt. Nu de ASD alweer ruim twee jaar haar werkzaamheden mag doen, werd het tijd dat zij ook fysiek met haar ketenpartners om de tafel gingen zitten. De dagvoorzitter, Bert Otten, oud-wethouder van Hengelo, leidde de avond in. In zijn openingswoord roemde hij de gemeente Rijssen – Holten om zijn sociale beleid, vooral de samenwerking daarin met de ondernemers.  Hij gaf de voorzitter van de ASD Edwin Kamp het woord. Met behulp van een PowerPointpresentatie legde de heer Kamp uit wat de ASD doet en wat deze in de afgelopen tweeënhalf jaar heeft gedaan. De ASD stelt zich ten doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan:

• Het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van belanghebbenden

• Het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein

• Het bevorderen van overleg én samenwerking tussen organisaties en de gemeente binnen het sociaal domein.

Daarna nodigde de dagvoorzitter enkele tafelgasten uit, als eerste Karin Pennewaard, directeur van de stadbibliotheek Rijssen – Holten. Op de vraag als zij € 100 000,- zou krijgen hoe zij die zou besteden, antwoordde zij dat zij graag zag dat dat geld werd besteed om de lees- en taalvaardigheid voor de jongeren, 0 – 12 jaar  te vergroten. De andere tafelgast Andre Vis, actief betrokken bij het sociaal domein, hield de toehoorders voor dat voetbalclubs een grote sociale maatschappelijke inbreng kunnen hebben. Hij zag het liefst dat rondom de voetbalclubs multifunctionele ruimtes kwamen waar uit de verschillende lagen van het sociaal domein men elkaar kan ontmoeten en samenwerken. Groepen ouderen die er hun dagbesteding hebben, dementerenden, maar ook zij met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daar zou hij de € 100 000, - voor gebruiken. Eric Zwoferink, ondernemer uit Holten, zag die € 100 000,- aan ouderenzorg besteed worden. Deze ouderen hebben ervoor gezorgd door hard te werken dat we nu in een welvarend land leven. Verder gaf hij de ASD het advies om zoveel mogelijk ongevraagde adviezen richting het college uit te brengen. Want dat tekent de betrokkenheid die de ASD heeft met haar achterban.

Jan Slagman, ondernemer en voorzitter van het diaconaal netwerk zag het geld het liefst besteed worden aan voorlichting aan jongeren over verslaving en het oplossen van eenzaamheid, ook onder de jongeren.  Jonge mantelzorgers kunnen erg eenzaam worden, omdat zij deels isoleren omdat zij de zorg dragen van ouders of broertje of zusje. Annemieke Willems het jongste lid van de ASD was de volgende tafelgast. Ook zij wilde het geld graag besteden om eenzaamheid aan te pakken. Door de mensen direct te benaderen en hen iets aan te bieden om die eenzaamheid te verkleinen of op te heffen moet er ook meer aanbod komen van activiteiten. ‘Kijk op de wijk’ kan daarin een goede spilfunctie zijn. Een bijzondere tafelgast is Soraya Jansen uit Holten. Zij gaf aan dat ten aanzien van de mobiliteit voor blinden en slechtzienden er nog een en ander verbeterd kan worden. Door meer belijning, weghalen van obstakels en stoepen toegankelijker te maken. De Smidsbeld is voor blinden en slechtzienden een ramp. Wat is nu weg en wat is nu voetgangersdeel? Zij zou de € 100 000,- ook aan het OV besteden.

De andere tafelgast wethouder Bert Tijhof roemde de samenwerking met de ASD. De ASD heeft in haar korte bestaan een goede klank gekregen door haar waardevolle adviezen. Het is nu zelfs zo dat wanneer er een ambtelijk stuk op tafel komt de raadsleden eerst vragen : Wat is het advies van de ASD?  Daarna was er een levendige discussie met de tafelgasten en het andere aanwezigen. Halverwege de avond werd het samenzijn vervolgd in de Brasserie. Onder het genot van een hapje en een drankje kon er met de ASDleden van gedachten gewisseld worden, maar ook onderling.

Aan het eind van de avond sloot de dagvoorzitter de avond af. Terugkijkend op een zinvolle avond waar afspraken zijn gemaakt, met elkaar kennis is gemaakt en waarop we verder kunnen borduren. De voorzitter Edwin Kamp bedankte de deelnemers  en in het bijzonder de tafelgasten. Ook hij vond het een geslaagde avond en vond dat de ASD over twee jaar weer zo’n avond zou moeten beleggen. Dat deze avond een start is om door het bos van sociale activiteiten toch de bomen blijven zien. De ASD is dan ook heel blij dat de gemeente Rijssen Holten vaart maakt met de sociale kaart. Zie ook: http://www.asdrijssen-holten.nl 

 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen