Vacature terrein mantelzorg en chronisch zieken

Nieuws: 27 februari 2018

Vacature terrein mantelzorg en chronisch zieken Adviesraad Sociaal Domein.

Op 1 mei 2016 is de Adviesraad Sociaal Domein gestart; afgekort ASD. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. Onze voorgangers waren de wmo-adviesraad, de cliëntenraad participatiewet/wsw en de adviesraad leerlingenvervoer.

De adviesraad is samengesteld uit 12 leden. Daarnaast heeft de adviesraad een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke secretaris.

In verband met twee vacatures voor het terrein ‘mantelzorg’ en het terrein ‘chronisch zieken’ zijn wij op korte termijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Vindt u het als inwoner van onze gemeente belangrijk dat iedereen mee kan doen in de gemeente Rijssen-Holten? Wilt u er aan bijdragen dat burgers hun stem en mening kunnen laten horen op het gebied van het sociaal domein? Dan nodigen wij u van harte uit te solliciteren naar een van deze plekken in de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat verwachten we van het nieuwe lid van de Adviesraad Sociaal Domein:

 

 • Is minimaal 18 jaar oud en woonachtig in Rijssen-Holten
 • Is aantoonbaar maatschappelijk betrokken en heeft ervaring of affiniteit met het gemeentelijk sociaal domein, in dit geval met name op het gebied van mantelzorg en chronisch zieken
 • Denkt en handelt vanuit het belang van de inwoners die maatschappelijke ondersteuning behoeven
 • Kan analytisch denken, beleidsstukken lezen, zich hier een mening over vormen en adviseren
 • Beschikt over een kritische en positieve open houding
 • Heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden
 •  Beschikt over voldoende tijd: gemiddeld 10 uur per maand
 • Heeft geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente Rijssen-Holten, is geen lid van het college of de gemeenteraad en is geen ambtenaar van de gemeente Rijssen-Holten
 • Heeft geen zakelijke binding met de gemeente Rijssen-Holten, voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op de onafhankelijke positie van de ASD.

 

Wat bieden we:

 • Een positie om met de ASD de gemeente te adviseren over de verdere ontwikkeling van zaken die spelen binnen het sociaal domein
 • Een vergoeding van € 750,- op jaarbasis.

 

Uw sollicitatie kunt u schriftelijk indienen vóór 23 maart 2018 en kunt u richten aan de secretaris van de ASD

Gemeente Rijssen-Holten

t.a.v. mevr. Jacquelien Plomp

Postbus 244

7460 AE  RIJSSEN

Indienen via de mail kan ook: richt uw sollicitatie dan aan: jacplomp@gmail.com.

 De data voor sollicitatiegesprekken worden in overleg met sollicitanten vastgesteld.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ASD, de heer Edwin Kamp via: edwinkamp1974@gmail.com.

 


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen