Viavie Welzijn kwam presenteren tijdens de vergadering van 16 februari 2017

Nieuws: 16 februari 2017

 Wie is Viavie Welzijn? Een brede welszijnsorganistatie in de gemeente Rijssen-Holten.

Welke diensten bieden ze o.a. aan?

Peuteropvang, jeugd- en jongerenwerk, ouderen etc.

Voorbeeld van specifieke taken Viawelzijn:

Service punt voor vrijwilligerswerk

Begeleiding Statushouders

Taalpunt

Gastouderopvang

Wat verwacht Viawelzijn van de ASD?

Op dit moment zijn ze bezig met het vormgeven van “Clientondersteuning in Rijssen-Holten’ (Vraagraak Rijssen-Holten) en een project om het sociale netwerk in Rijssen-Holten te versterken (Kijk op de wijk)

Graag zouden ze van de ASD input hebben om na te denken waar inwoners tegen aanlopen m.b.t. zorgvraag nulde-lijn. (basisgezondheidszorg)

Hoe kunnen ze meer bekendheid geven aan Vraagraak Rijssen-Holten

Na te denken waar er behoefte is in bepaalde wijken in Rijssen-Holten?

Zijn er ASD-leden die bij een “wijkavond” willen aanschuiven?

 

Vertegenwoordigd waren Mevr. I. Hiddink (directeur Viavie), Dhr. R. Hoveling (Projectleider Sociaal netwerk Viavie), Mevr. R. Schepers (Projectondersteuner, Arcon), Mevr. F. Guven (Beleidsmedewerker, gemeente Rijssen-Holten)


Nieuwsoverzicht
Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen