Wat we doen

We willen de gemeente onafhankelijk en deskundig adviseren op het gebied van het sociaal domein.

Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

De adviesraad sociaal domein (ASD) heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren en te informeren 

over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het terrein van het sociaal domein, met name op de volgende vier hoofddomeinen: Zorg en maatschappelijke ondersteuning, Werk en inkomen, Jeugd en Leerlingenvervoer. De ASD vervangt de huidige WMO/jeugd adviesraad, de ALRH (Adviesraad Leerlingenvervoer Rijssen-Holten) en de cliëntenraad Participatiewet/WsW.

De leden van de ASD zijn inwoners van de gemeente Rijssen-Holten die affiniteit hebben met de belanghebbenden (burgers van Rijssen-Holten, in het bijzonder mensen die om persoonlijke, financiële, sociale en/of maatschappelijke redenen in een kwetsbare positie verkeren). De leden zijn verdeeld over een aantal aandachtsgebieden. Deze zijn: Mantelzorg, Ouderen, Chronisch zieken, Gehandicpaten, Vrijwilligers, Preventie + Jeugdhulp en zorg, (Leerlingen)vervoer, Diaconaal Netwerk, Participatiewet en Algemeen.