Wie zijn de leden? 

Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten
Anny Kastenberg Mantelzorg | Vrijwilligers
Jennie van den Houten  
Ouderen blijven betrokken en actief deelnemen aan onze samenleving
Marianne Kalsbeek-Pelle Ouderen
Niemand buiten spel
Ton Blonk Gehandicapten | Diaconaal Netwerk
Samenwerken is versterken
Jacquelien Plomp Secretaris
Niet vinken, maar vonken
Edwin Kamp Voorzitter
Iets willen betekenen voor alle inwoners van de gemeente Rijssen-Holten
Erna Landeweer Jeugd | Participatiewet
Lerende oud worden
Zwier Schippers Ouderen | Diaconaal Netwerk
Betrokken zijn en gehoord worden
Hermien ten Bolscher Mantelzorg | Vrijwilligers
Ondersteunend voor hen die kwetsbaar zijn
Adriaan Niënkemper Mantelzorg | Gehandicapten
Chronisch zieken met volwaardig burgerschap
Jenny Velten Chronisch zieken | Participatiewet
Alles wat aandacht krijgt, groeit
Annemieke Willems Jeugd | Participatiewet

De leden zijn stuk voor stuk betrokken bij en hebben affiniteit met de belanghebbenden. 

De ASD wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter (de heer Edwin Kamp) en ondersteund door een onafhankelijke secretaris (mevrouw Jacquelien Plomp).