Adviesraad Sociaal Domein: Wij willen er voor alle burgers van Rijssen en Holten zijn!

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

geeft advies namens de inwoners van Rijssen-Holten en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over alle gebieden van het sociaal domein. 

Onze voorgangers waren de wmo-adviesraad, de cliëntenraad participatiewet/wsw en de adviesraad leerlingenvervoer. Onze activiteiten doen we niet alleen. We vragen u met ons mee te denken.

Laatste adviezen

De ASD staat midden in de maatschappij van Rijssen - Holten

Bij het maken van adviezen maken wij gebruik van de input van onze stakeholders, u dus. Op die manier kunnen wij op een adequate manier adviseren over het sociaal domein.  

Adviezen