Gegeven adviezen.

De ASD brengt adviezen uit aan het college van B&W over de voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein.  

Adviesraad Sociaal Domein Rijssen Holten

Deze adviezen zijn openbaar en als u er behoefte aan heeft, kunt u onze adviezen nalezen.

De adviesraad stelt zich ten doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan:

Het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van belanghebbenden. Het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Het bevorderen van overleg tussen en samenwerking van organisaties die in of door de gemeente te maken hebben met de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Leerlingenvervoer. Het bewerkstelligen van de wettelijk voorgeschreven cliëntparticipatie, zoals onder andere vermeld in de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet.